Gantellaan 18a, 2681LE Monster

Inspectie speel­toestellen

Wanneer een organisatie één of meerdere speeltoestellen heeft staan, is deze in verband met de veiligheid verplicht volgens het warenwetbesluit om deze goed te onderhouden en regelmatig te laten inspecteren. Snijders inspecties wilt jullie graag daarbij helpen door een inspectie uit te voeren op jullie speeltoestellen.

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Hoe zit het precies met deze verplichtingen rondom de veiligheid van speeltoestellen? Deze zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) waar iedereen, van producent tot beheerder van speeltoestellen, zich aan moet houden. In het warenwetbesluit staat een verwijzing naar de Europese normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor valdempende ondergronden). Als een toestel voldoet aan die normen, wordt er vermoed dat het toestel veilig is en daarmee aan het WAS voldoet. De beheerder (eigenaar van de grond waarop het toestel is geplaatst) is verantwoordelijk voor het veilig houden van speeltoestellen.

Wat inspecteren we eigenlijk?

Tijdens de inspectie bekijken we of er slijtage of schade aan onderdelen van het speeltoestel zitten waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het gaat daarbij niet alleen om de duidelijk zichtbare problemen, zoals scherpe delen of losse bouten, maar juist ook om de kleine gebreken met een hoog risico. Versleten kettingen van schommels bijvoorbeeld die kunnen breken terwijl de schommel gebruikt word door kinderen met alle gevolgen van dien. Dit soort gebreken kunnen voorkomen worden en zijn eenvoudig op te lossen. 

Minimaal 1 x per jaar veiligheidsinspectie

Minimaal eens per jaar moet een speeltoestel gecontroleerd worden door een bevoegde inspecteur. In de ‘NEN-EN 1176 en 1177 speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen’ staan de algemene veiligheidseisen beschreven. Snijders inspecties heeft gecertificeerde inspecteurs in huis die de veiligheidsinspectie volgens de NEN-EN 1176/1177 uitvoeren. Daarnaast bieden we periodieke controles aan door het jaar heen. Zo blijft de veiligheid van de speeltoestellen ook tussentijds gewaarborgd.

Snijders inspecties voert inspecties uit aan speeltoestellen en valondergronden. Daarin maken we onderscheid in verschillende type inspecties.

De jaarlijkse hoofdinspectie/veiligheidsinspectie wordt uitgevoerd om het algehele veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen en oppervlakken vast te stellen bijvoorbeeld door controle op naleving van de relevante delen van NEN-EN 1176/1177. Dit is de belangrijkste inspectie om uit te voeren. Deze inspectie wordt geadviseerd om minimaal één keer per jaar uit te voeren.

 

Tijdens het uitvoeren van iedere jaarlijkse hoofdinspectieronde van speel-/sporttoestellen volgens de gestelde WAS-NEN normen, wordt door Snijders inspecties de onderstaande gegevens gerapporteerd in het beheersysteem Playmapping. 


  • Het maken van overzichtsfoto’s van de speelplek en een foto van ieder speeltoestel.
  • Het verwerken van constateringen en afmelden van eventuele reparaties.
  • Het maken van detailfoto’s (meerdere) van geconstateerde gebreken.
  • Inmeten van x en y coördinaten (GPS-coördinaten) van alle/nieuwe speellocaties en speel-/sporttoestellen.

Een operationele of functionele inspectie is een inspectie om de functionaliteit en stabiliteit van het toestel te controleren. Ook hier besteden we aandacht aan bodemvrijheid, oppervlakte-afwerking, blootliggende funderingen, scherpe randen, ontbrekende onderdelen en overmatige slijtage van bewegende onderdelen. Daarnaast kijken we naar bevindingen die zijn ontstaan door weersinvloeden, aanwezigheid van houtrot of corrosie en naar eventuele veranderingen in het veiligheidsniveau van de speeltoestellen door uitgevoerde reparaties of toegevoegde/vervangen onderdelen. We documenteren dit goed: tijdens de inspectie verwerken we de data in een beheersysteem. De norm adviseert deze inspectie minimaal eens per kwartaal uit te voeren.

Tussen de veiligheidsinspectie en functionele inspectie door moet het toestel visueel worden geïnspecteerd. Deze visuele inspectie brengt acute gevaren in beeld die het gevolg kunnen zijn van vandalisme, (intensief) gebruik of weersomstandigheden. Denk aan defecte onderdelen of glasscherven. Het aantal visuele inspecties per jaar hangt af van de gebruiksintensiteit en wat de fabrikant aangeeft. De zichtbare gebreken van elk speeltoestel en ons heldere advies daarover verwerken we in een beheersysteem.

Het is belangrijk dat een toestel correct wordt geplaatst. De leverancier levert standaard een veiligheidscertificaat, montagehandleiding en onderhoudsvoorschrift mee bij het speeltoestel. Daarnaast geeft hij aan wat voor valdempende ondergrond minimaal vereist is en aan welke afmeting het moet voldoen. Om onveilige situaties te voorkomen is het goed om een opleveringsinspectie uit te voeren. Snijdersinspecties inspecteert of een speeltoestel en ondergrond op de juiste wijze is geplaatst en gemonteerd.

Het bodemoppervlak onder een speeltoestel is een belangrijke veiligheidsfactor. Een goed bodemoppervlak kan ernstig letsel voorkomen. Maar door weersinvloeden, zand, vuil, intensief gebruik en veroudering kan het bodemoppervlak minder dempend worden. Snijdersinspecties kan met een HIC-meting de dempingkwaliteit van het bodemoppervlak opmeten. 

Risicoanalyse

Snijders inspecties voert ook risicoanalyses uit. Bij een risicoanalyse brengen we in kaart hoeveel risico er is op een ongeval. We kijken hierbij naar het speeltoestel zelf én de omliggende omgeving. Vaak wordt deze analyse gecombineerd met de jaarlijkse veiligheidsinspectie.

Meerjaren onderhoudsplanning

Snijders inspecties biedt ook de mogelijkheid van een meerjaren onderhoudsplanning. Op basis van de waarde, leeftijd, materialen en staat van onderhoud van het speeltoestel laten we zien hoe lang de te verwachten levenstermijn van het toestel is. Ook bieden we inzicht in welke kosten er op termijn te verwachten zijn voor het onderhoud van het speeltoestel.

Kleine reparaties direct uitvoeren

De inspecteurs van Snijdersinspecteurs komen altijd met een volledig uitgeruste bus naar de locatie. Indien gewenst kunnen kleine reparaties dus direct tijdens de inspectie opgelost worden.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op. Ik sta voor je klaar en help je zo snel mogelijk.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op. Ik sta voor je klaar en help je zo snel mogelijk.