Info@snijdersinspecties.nl

Het realiseren van een veilige speelomgeving door een professionele inspectie


Kinderen vinden het heerlijk om lekker vrijuit te kunnen spelen. Daarom moet een speelplek en het speeltoestel wel veilig functioneren. Snijders biedt verschillende inspecties aan om een veilige speelomgeving te realiseren.

Christiaan Snijders van Snijders Inspecties Westland

Jaarlijkse veiligheidsinspectie

De jaarlijkse veiligheidsinspectie is verplicht. Eens per jaar controleert een bevoegde inspecteur het speeltoestel. De algemene veiligheidseisen uit de normen ‘NEN-EN 1176 en 1177 speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen’ en het WAS zijn de basis voor deze inspectie.

Bij de jaarlijkse inspectie inspecteren we bijvoorbeeld op valhoogte, beknelling, slijtage, vandalisme en de algehele technische staat van een toestel. Van de resultaten van de jaarlijkse inspectie ontvangt u een handig inspectierapport.

Visuele inspectie

Naast de verplichte jaarlijkse inspectie is het waardevol om tussentijds ook visuele inspecties uit te voeren. Bij een visuele inspectie controleren we snel en doeltreffend of het toestel er nog zo bij staat als bij de jaarlijkse inspectie Deze resultaten delen we in een inspectierapport. Het aantal visuele inspecties bepalen we graag in overleg met de opdrachtgever, gebaseerd op de voorschrifen van de fabrikant van het speeltoestel.

Heef u speeltoestellen die veel gebruikt worden? Dan is het geweldig belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de staat van deze speeltoestellen. Een regelmatige visuele inspectie zorgt ervoor dat u jaarrond de speelveiligheid van uw kinderen waarborgt.

Opleveringsinspectie

Het is belangrijk dat een toestel correct wordt geplaatst. De leverancier levert standaard een veiligheidscertificaat, montagehandleiding en onderhoudsvoorschrif mee bij het speeltoestel. Daarnaast geef hij aan wat voor valdempende ondergrond minimaal vereist is en aan welke afmeting het moet voldoen. Om onveilige situaties te voorkomen is het goed om een opleveringinspectie uit te voeren. Snijdersinspecties inspecteert of een speeltoestel en ondergrond op de juiste wijze is geplaatst en gemonteerd.

Risicoanalyse

Snijders inspecties voert ook risicoanalyses uit. Bij een risicoanalyse brengen we in kaart hoeveel
risico er is op een ongeval. We kijken hierbij naar het speeltoestel zelf én de omliggende omgeving.
Vaak wordt deze analyse gecombineerd met de jaarlijkse veiligheidsinspectie.

Zo gaan we te werk

Snijders Inspecties kennis maken

Kennismaken

Wat leuk dat u wilt kennismaken! Wij komen graag bij u langs om uw wensen te bespreken.

Snijders Inspecties offerte

Offerte

We maken een prijs voor het inspecteren van uw speeltoestellen, en voorzien dit eventueel van een plan van aanpak.

Snijders Inspecties offerte Planning

Inplannen werkzaamheden

De datum van de inspectie wordt ingepland en gedeeld met u.

Snijders Inspecties uitvoering

Uitvoering

We voeren de inspec6e daadwerkelijk uit en brengen u hiervan op de hoogte.

Snijders Inspecties uit handen nemen

Inspectierapport

De inspectie voeren wij uit in een beheersysteem speciaal voor speeltoestellen en valondergronden. Tijdens de inspectie kijken we nauwkeurig of een speeltoestel veilig en naar behoren functioneert. Deze data voeren wij in het beheersysteem in wat uiteindelijk een Inspectierapport vormt wat we delen met de klant via de mail.

Snijders inspecties klant centraal

Reparatie, onderhoud of advies (optioneel)

We blijven graag betrokken. Daardoor bespreken we de bevindingen en de lijst met aandachtspunten uit de inspectie graag met u. Ook kunnen we voor u een vrijblijvende offerte uitbrengen voor de reparatiewerkzaamheden.

Contact
Heb je een vraag of wil je een afspraak inplannen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik sta voor je klaar en help je zo snel mogelijk.